Autors:

CiteWeb id: 20170000081

CiteWeb score: 0

Aquesta tesi esta centrada en la necessitat permanent d’incrementar l’eficiencia productiva dels productors dins un sector molt competitiu. Per aixo es proposa: i) Analisi de l’eficiencia i les variables que l’explicarien i ii) desenvolupament i validacio d’un model de simulacio per avaluar diferents estrategies productives.La revisio bibliografica dels models economics desenvolupats per granges porcines demostra que l’us al sector porci de models de decisio estrategics publicats a la literatura es molt limitat. Es demostra com els metodes no parametrics (DEA) son mes practics i intuitius que els metodes parametrics. En conjunt, les granges analitzades van resultar molt eficients.Per recolzar als grangers en la seva pressa de decisions i en l’analisi de diferents estrategies productives, es va desenvolupar un Sistema de Suport a la presa de Decisions: AnaPorkDSS.En conclusio, decisions com entrar en contractes d’integracio ben negociats, mantenir un cens de truges estable i l’augment del nombre d’inseminacions que augmentin la prolificitat, incrementen l’eficiencia de les granges.

The publication "Decision tools for strategic planning and efficiency analysis in sow farms" is placed in the Top 100 in 2017.
Links to full text of the publication: