Autors:

CiteWeb id: 20020008662

CiteWeb score: 476

Costa Rica, het paradijs voor de onderzoeker en eco-toerist. De soortenrijke heepetafauna is voor ons (ama­ teur)herpetologen een gegronde reden om eens een bezoek te brengen aan dit schitterende land. Als je weet waar je moet zoeken kom je nogal wat reptielen en amfibieen tegen. Daarmee stuit je meteen op het pro­ bleem: de soorten op naam brengen. In 1989 kwamen SA VAGE & VILLA met "lntroduction to the herpetofauna of Costa Rica". Een sleutel om de herpetofauna aldaar te determineren, maar geen platen of aanvullende informatie. Tegelijkertijd verscheen "The Venomous ReptHes ofLatin America' (CAMPBELL & LAMAR, 1889), helaas wordt dit mooie boek niet meer gedrukt (herdruk is gepland!). Op mijn laatste reis determineerde ik de gevonden dieren met "Reptilien und Amphibien Mittelamerikas" (KoHLER, 2001). Veel platen met beknopte informatie over het geslacht. Iets later ontving ik met open armen "A guide to amphibians and reptHes of Costa Rica' van Twan LEENDERS (2001). Een mooi boek met veel informatie over de behandelde soorten. Helaas worden in dit boek niet alle in Costa Rica voorkomende soorten behandeld. Dat is ook een moeilijke opgave, want Costa Rica telt zo'n 218 reptielen en 178 amfibieen! Toch is het Jay Savage gelukt. Hij behandeld in zijn boek alle in Costa Rica voorkomende soorten. En niet alleen dat. In het eerste deel van het boek behandelt Savage systematiek, technieken om dieren te vangen, plaatsen waar men moet zoeken en andere aspecten om reptielen en amfibieen in het veld te bestuderen. Dit alles wordt geillustreerd door middel van duidelijke tekeningen en schema's. In ditzelfde deel behandelt Savage uitgebreid de geschiedenis van de Costa Ricaanse herpetologie. Savage sluit het eerste deel af met een gedetailleerde beschrijving en indeling van de in Costa Rica voorkomende klimaten, wederom met behulp van vele tabellen en schema's. We zijn nu zo'n I 00 pagina's verder. Aangekomen bij deel 2 en 3 van het boek worden we ingeleid met een stuk tekst over de kenmerken van amfibieen respectievelijk reptielen in het alge­ meen. Vervolgens wordt bij elke orde een inleiding gegeven, waarna de families, subfamilies, geslachten en de daaronder vallende soorten stuk voor stuk gedetailleerd worden beschreven. We krijgen beschrijvingen van eieren, larven, jeugdige dieren, volwassen dieren, verspreidingskaarten, koptekeningen, schubtellingen, schubtekeningen, patroonbeschrijvingen en patroontekeningen voorgeschoteld. Ook de biologie, habitat en andere specifieke wetenswaardigheden worden bij elke soort uitgebreid besproken. Deze enorme hoeveelheden tekst en tekeningen worden ondersteund door meer dan 500 kleurenfoto's. Bijna elke soort staat afgebeeld. De meeste foto's in het boek zijn verzorgd door Miehad en Patricia Fogden. Dat zij prachtige foto's maken is o.a. wel gebleken in "Snakes, the evolution of mystery in nature" (GREENE, 1997). Het laatste deel (deel 4) van het boek is voor de liefhebber van evolutie, ecologie en geografie. Complete con­ tinent verschuivingen zijn in kaart gebracht. Geografische verspreidingspatronen worden toegelicht. Uiteraard voorziet Savage ook dit deel van het boek met kaarten, grafieken en tabellen. De daarop volgende verklaringslijst van woorden (maar liefst 17 pagina's, waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt) en de 50 paginas tellende literatuurlijst breien een einde aan dit boekwerk. Veel soorten die in Costa Rica te vinden zijn, kan men ook tegenkomen in naburige landen, daarom raad ik iedereen die geinteresseerd is in Midden-Amerikaanse herpetologie dit boek ten sterkste aan. Dit boek heeft alles. De kroon op 40 jaar studie van Jay M. Savage. Het enige nadeel dat ik kan verzinnen is het gewicht. Dit is nou niet bepaald het boek dat je in je rugzakje stopt tijdens de zoektochten naar beestjes. In plaats daarvan kun je beter de titels van KoHLER (200 I) en

The publication "The amphibians and reptiles of Costa Rica : a herpetofauna between two continents, between two seas" is placed in the Top 1000 in category Art.
Links to full text of the publication: