Autors:

CiteWeb id: 18200000106

CiteWeb score: 0

The publication "Organizacya szkoły gorzkowskiey Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Lublinie w celu rozszerzenia oświecenia publicznego [...] drukiem wyiaśniona w roku 1820" is placed in the Top 1000 in 1820.
Links to full text of the publication: