Autors:

CiteWeb id: 18170000068

CiteWeb score: 0

The publication "Zbior wzorowy rozmaitych polskich ubiorow , pędzlem znanego malarza Norblin, wydanych a przez slawnego Debucourt, na miedzi wyrzniętych" is placed in the Top 100 in 1817.
Links to full text of the publication: