Autors:

CiteWeb id: 18020000082

CiteWeb score: 0

The publication "Rozmyślania dla księży świeckich o powinnościach chrześcijańskich. Z listów i ewangelii, które się każdej niedzieli na Mszy Świętej czytają, wzięte. [...]. T. 3" is placed in the Top 100 in 1802.
Links to full text of the publication: